Published News

doc ngay Keppel Land

https://weheartit.com/nhadats2vpwar216

dự án chung cư Celesta Rise do Liên danh Tập đoàn Keppel Land và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long hợp tác triển khai, trong số đấy Keppel Land chiếm 60% vốn tố chất lệ, Phú Long chiếm 40% vốn điều lệ. dự án có tổ