Published News

Vua MMA gốc Việt Martin Nguyễn đề cao võ cổ truyền Việt Nam

https://charlie-wiki.win/index.php/Vua_MMA_gốc_Việt_Martin_Nguyễn_đề_cao_võ_cựu_truyền_Việt_Nam

Là một người con đất Việt, Martin Nguyễn luôn trọng những võ phái ở quê hương Việt Nam. Đồng thời, anh cũng nhấn mạnh những nét đẹp riêng của võ thuật Việt Nam và sự đóng góp của nó vào việc phát triển nền võ thuật