0
chuẩn bị, Palm Garden sẽ đồng ý những cư dân Thứ nhất đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ đã đi vào hoạt động và đã ra mắt nhà mẫu vào những tháng đầu của năm 2016

Comments