10 Best Facebook Pages of All Time About กฎบาคาร่า

http://israelwgkn213.fotosdefrases.com/15-secretly-funny-people-working-in-kd-ba-khara

กฎบาคาร่า พวกเราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของการจั่วไพ่ใบที่ 3 จะเกิดขึ้นเมื่อไพ่ในฝั่งของผู้เล่นส่งผลไพ่หรือแต้มรวมที่ต่ำกว่า 6 แต้ม (0-5) ซึ่งแน่ๆว่าทางฝั่งผู้เล่นควรจะมีการเรียกไพ่ใบที่ 3 เพิ่ม แต่ว่าการเลือกเพิ่มจะเป็นไปในรูปแบบดังนี้